Karty Konwersacyjne - Let's talk - FLIP IT!

2207

Nowy produkt

SERIA – FLIP IT!

 

FLIP IT! To wyjątkowy zestaw 48 kart, które pomogą Ci przetrwać trudne chwile w klasie.

Zmęczony nauczyciel? Odwróć role i ułatw sobie życie!

 

Znudzeni uczniowie? Odwróć role i zaangażuj ich nieoczekiwanymi tekstami i zdjęciami!

 

Te same stare pytania? Odwróć role i zachęć uczniów do zadawania pytań skłaniających do myślenia!

 

Przewidywalne zadania? Odwróć role i zmobilizuj uczniów do pracy przy pasjonujących zadaniach!

 

Niezręczna cisza? Odwróć role i porozmawiajmy!

 

Karty te są przeznaczone dla uczniów na poziomie B1 i wyższym, do pracy indywidualnej, pracy w parach, w grupach lub do samodzielnej nauki.

 

Jak używać kart "Flip It"?

 

"Let's talk: Flip It" to dwustronne karty do rozmów. Każda karta składa się z czterech części:

 

1) Zdjęcie, które jest związane z tematem, ale niekoniecznie jest oczywistym wyborem. Zdjęcie może być wykorzystane, zanim uczniowie przeczytają tekst pod nim. Uczniowie mogą przewidzieć, dlaczego zdjęcie zostało wybrane do danego tematu, domyślać się, jakie metafory może zawierać, i proponować ich interpretacje. Zdjęcie można również przeanalizować i odnieść się do niego podczas czytania tekstu i/lub odpowiadania na pytania, gdy uczniowie dokładnie przemyślą temat.

 

2) "Leap of faith": krótki tekst pod zdjęciem. Każdy tekst dotyczy pary przeciwieństw podanych w tytule każdej karty i "odwraca" je, tzn. porównuje, kontrastuje i/lub odwraca. Niektóre z tekstów są poważne, inne humorystyczne, ale wszystkie mają skłonić uczniów do zastanowienia się nad tematem, podsunąć im pomysły i słownictwo do dyskusji oraz sprawić, że zobaczą inną perspektywę, której wcześniej mogli nie być świadomi. Tekst można wykorzystać jedynie jako punkt wyjścia do pytań dyskusyjnych znajdujących się na drugiej stronie karty lub przeanalizować go bardziej szczegółowo, np. zadając pytania dotyczące odwróconych ról, pojęć i pomysłów, ucząc wstępnie słownictwa lub zachęcając uczniów do sprawdzenia niektórych słów.

 

3) "Flip it over": zestaw sześciu pytań, w których uczniowie mają za zadanie omówić różne aspekty "odwróconej" pary przeciwieństw. Pracują w parach lub małych grupach, z czasem na przygotowanie lub bez. Dyskusja może być sterowana w taki sposób, w jaki uczniowie uznają to za stosowne w danym momencie, np. można nalegać na użycie pewnych zwrotów w celu przedstawienia opinii i argumentów, wyrażenia zgody i niezgody itp. Można też poprosić uczniów o napisanie kolejnych pytań związanych z tematem i omówienie ich samodzielnie lub wymianę z inną parą/grupą.

 

4) "Land it": seria pięciu zadań uzupełniających związanych z "odwróconą" parą. Niektóre z nich wymagają od uczniów zrobienia czegoś kreatywnego, np. napisania lub zaprojektowania czegoś. Inne wymagają wcześniejszego zbadania tematu i wyrażenia swojej opinii. Można dać uczniom swobodę wyboru formy, w jakiej przedstawią swoje wnioski, lub samemu zdecydować, jaka forma będzie dla nich najodpowiedniejsza, biorąc pod uwagę to, co chcemy, aby przećwiczyli. Uczniowie mogą też sami wymyślać zadania uzupełniające.

 

Lista 48 kart "Flip It":

 

Students and teachers

Animals and humans

Youth and old age

Men and women

Rich and poor

Married and single

Politicians and voters

Soldiers and civilians

Writers and readers

Journalists and the public

God(s) and humans

Doctors and patients

Starvation and overindulgence

Dressed and naked

Free and imprisoned

Artists and the rest of the world

Drunk and sober

Couch potatoes and the sports obsessed

Childlessness and large families

Homeowners and the homeless

Life and death

Nature and industry

Online and offline

Clean and dirty

Past and future

Optimism and pessimism

Night and day

Advertisers and consumers

Work and unemployment

Tourists and locals

Sea and mountains

Walking and driving

People with disabilities and without

Music and silence

Cowardice and courage

Knowledge and ignorance

Rebellion and conformity

Monolingual and multilingual

Good and evil

Success and failure

The truth and lies

Compliments and insults

Happiness and sadness

Change and the status quo

Love and hatred

Beauty and ugliness

Earth and space

Us and them

Produkt dostępny

101,90 zł

101,90 zł za 1 zestaw. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką - 107,00 zł