Karty Konwersacyjne - Let's talk - MY PERSONAL REVISION BOX

2013

Nowy produkt

MY PERSONAL REVISION BOX  

 CO TO JEST?

 •   Karty konwersacyjne, repetytorium leksykalne i fiszki w jednym!
 •   Narzędzie do użycia w szkole, na lekcji, ale przede wszystkim w domu – przez ucznia
 •   Dwustronne karty – pierwsza do zadań ustnych, druga do ustnych bądź pisemnych

JAK TO WYGLĄDA?

 •   Każdy zestaw może wyglądać inaczej, bo to uczeń decyduje nad czym chce pracować, co jeszcze sprawia mu trudność i co potrzebuje powtórzyć
 •   Karty opierają się na 14 tematach (człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, jedzenie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, technologia i nauka, środowisko naturalne, państwo i społeczeństwo)
 •   Pierwsza strona zawiera trzy pytania otwarte plus zadanie do wykonania (np. układanie zdań z podanymi słówkami, podawanie definicji słów, tłumaczenia zwrotów i kolokacji, łączenie w pary oraz wiele innych ćwiczeń bazujących na omawianym słownictwie a jednocześnie rozwijających kreatywność ucznia)
 •   Druga strona to miejsce na usystematyzowanie słownictwa z danego tematu, podziały na kategorie leksykalne, szczególnie ważne słowa wyodrębnione do zapamiętania, krótkie pisemne zadania do wykonania (np. wypisywanie wad i zalet danej sytuacji), mapy wyrazowe (częściowo do uzupełnienia przez ucznia), pytania zachęcające do zrobienia notatek, zadania wymagające analitycznego myślenia, inspirujące cytaty i miejsce na refleksję, listy istotnych zwrotów, kolokacji, wyrażeń idiomatycznych czy popularnych przysłów.
 •    Zestaw zawiera 56 kart

 DLA KOGO TO JEST?

 •   Dla ucznia do użycia w domu w ramach przygotowania się do zajęć, powtórki przed testem, ale przede wszystkim jako wspaniałe, strategiczne narzędzie prowadzące do egzaminu maturalnego
 •   Dla ucznia do pracy w parach lub w grupach w ramach rozwijania umiejętności komunikacyjnych jak również pracy nad leksyką
 •   Dla nauczyciela do wykorzystania na zajęciach (ćwiczenie mówienia, rozwijanie i powtarzanie słownictwa, tematy prac pisemnych)

 DLACZEGO TO DZIAŁA?

 •   Materiał maturalny jest rozłożony na małe części, podzielony na łatwo-przyswajalne partie, podany w przyjaznej formie
 •   Karty sugerują formę zabawy, uczniowie lubią z nich korzystać
 •   Uczniowie ćwiczą nie tylko umiejętność porozumiewania się w języku angielskim, ale również układanie logicznych wypowiedzi, rozumienie komunikatów, płynność, wymowę i słownictwo – czyli wszystko to, co jest oceniane na egzaminie (i przydatne w życiu)
 •   Każda karta jest inna, uczeń się nie nudzi, unika rutyny
 •   Powtórka do egzaminu czy praca na zajęciach nie mogą być monotonne, karty wprowadzają element zaskoczenia – nigdy nie wiadomo jakiego rodzaju zadanie jest na drugiej stronie
 •   Pytania otwarte, nieoczywiste, skłaniające do zastanowienia się, refleksji, zatrzymania się.

 

JAK KORZYSTAĆ?

 •   Zachęcamy do zakupu pakietów i odsprzedaży w Państwa placówkach edukacyjnych - info na  kontakt@eiru.pl
 •   Mogą służyć jako narzędzie nauczyciela, do wykorzystania w klasie,  jak klasyczne letstalkowe karty konwersacyjne (wtedy korzystamy głównie z pierwszej strony)
 •   W przypadku zakupu dla całej grupy, możliwości jest o wiele więcej (jako praca domowa, przygotowanie do dyskusji na zajęciach, powtórzenie po omawianym temacie z podręcznika bądź repetytorium, czy wreszcie – powtórzeniu przez samym egzaminem)

Produkt dostępny

54,29 zł

54,29 zł za 1 zestaw. najniższa cena z 30 dni przed obniżką - 57,00 zł